Wytyczne dot. ochrony danych

Cieszymy się, że nasz serwis wzbudził Państwa zainteresowanie. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej poinformujemy Państwa szczegółowo o postępowaniu z Państwa danymi.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez przekazywania informacji o swojej osobie. Zapisujemy jedynie dane dostępu bez powiązania z osobą, jak np. nazwę Państwa dostawcy Internetu, stronę, z której Państwo do nas trafiają albo nazwę żądanego pliku. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do ulepszania naszej oferty i nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa osoby. Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy je nam Państwo przekazują dobrowolnie w ramach zamawiania towarów albo przy otwieraniu konta klienta. Bez Państwa odrębnej zgody wykorzystujemy dane, które nam Państwo przekazali, wyłącznie do realizacji Państwa zamówienia. Po całkowitym wykonaniu umowy i zapłacie całej ceny kupna dane Państwa ulegają zablokowaniu przed dalszym wykorzystaniem i po upływie terminów przechowywania zapisanych w prawie podatkowym i handlowym są kasowane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie.

Użycie ciasteczek (cookies)

Na różnych stronach używamy ciasteczek, żeby uatrakcyjnić odwiedziny naszego serwisu i umożliwić użycie różnych funkcji. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które zostają pozostawione na Państwa komputerze. Większość stosowanych przez nas ciasteczek jest po zakończeniu sesji przeglądarki z powrotem usuwana z Państwa dysku twardego (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie go przy następnych odwiedzinach (tzw. ciasteczka stałe). Te ciasteczka umożliwiają powitanie Państwa nazwą użytkownika i pozwalają Państwu uniknąć przy kolejnych zamówieniach konieczności ponownego podawania hasła lub wypełniania formularzy Państwa danymi. Nasze partnerskie przedsiębiorstwa nie mają prawa zbierania, przetwarzania ani wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem naszego serwisu.

Google Analytics

Ten serwis używa Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Wytwarzane przez ciasteczko informacje o korzystaniu przez Państwa z tego serwisu są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W razie aktywowania anonimizacji IP na tej stronie, w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP będzie jednak uprzednio przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tego serwisu Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania z serwisu przez Państwa, zestawiania raportów o aktywności w serwisie oraz świadczenia operatorowi serwisu dalszych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo stracić możliwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tego serwisu. Mogą Państwo ponadto uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez ciasteczko i dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu (wraz z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Stosowanie Google social plugins

Ten serwis internetowy wykorzystuje przycisk +1 google.com, którego operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przycisk ten jest oznaczony dodatkiem / logo „+1”. Jeśli otwierana jest strona naszego serwisu, na której taki przycisk został umieszczony, to przeglądarka nawiązuje bezpośrednią łączność z serwerami Google. Przycisk jest przekazywany przez Google bezpośrednio do przeglądarki, która wstawia go na stronę internetową. Przez dodanie przycisku Google otrzymuje informację, że otworzona została odpowiednia strona serwisu internetowego. Jeśli odwiedzający daną stronę internetową jest w momencie swoich odwiedzin zalogowany w Google, to Google może przyporządkować odwiedziny do konta użytkownika w Google. Kiedy przycisk zostaje kliknięty, odpowiednia informacja jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do Google i tam zapisywana. O celu i zakresie zbierania danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Google, a także odnoszących się do tego prawach użytkownika i możliwościach ustawień dla ochrony jego prywatności prosimy się informować w odpowiednich regulaminach ochrony danych w Google. Jeśli użytkownik nie życzy sobie zbierania o nim danych przez Google na podstawie odwiedzanych stron serwisu internetowego, to musi się przed odwiedzinami tych stron serwisu internetowego wylogować z Google.

Stosowanie Facebook social plugins

Ten serwis stosuje tzw. social plugins („Plugins”), czyli wtyczki społecznościowe serwisu społecznościowego Facebook, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka albo dodatkiem „Społecznościowa wtyczka Facebooka” lub „Facebook social plugin”. Zestawienie wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajdą Państwo tutaj: http://developers.facebook.com/plugins Jeśli otworzą Państwo stronę naszego serwisu, która zawiera taką wtyczkę, to Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednią łączność z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która wstawia ją na stronę internetową. Przez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszego serwisu, nawet jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku albo nie są Państwo akurat na Facebooku zalogowani. Informacja ta (włącznie z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam zapisywana. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, to Facebook może przyporządkować odwiedziny naszego serwisu bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku. Jeśli podejmują Państwo interakcję z wtyczkami, np. naciskając przycisk „lubię to” lub komentując, to odpowiednia informacja jest również bezpośrednio przesyłana do serwera Facebooka i tam zapisywana. Informacje te są ponadto publikowane na Facebooku i prezentowane Państwa znajomym z Facebooka. Facebook może wykorzystywać te informacje w celu reklamy, marketingu i dostosowanego do potrzeb kształtowania stron Facebooka. W tym celu sporządzane są przez Facebook profile użytkowania, interesów i powiązań, np. żeby wykorzystać korzystanie przez Państwa z naszego serwisu pod kątem doboru prezentowanych Państwu na Facebooku reklam, poinformowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności w naszym serwisie i świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem Facebooka. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkował dane zbierane przez nasz serwis do Państwa konta na Facebooku, to przed odwiedzinami naszego serwisu muszą się Państwo wylogować z Facebooka. O celu i zakresie zbierania danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Facebooka, a także odnoszących się do tego prawach Państwa i możliwościach ustawień dla ochrony Państwa prywatności prosimy się informować w odpowiednich regulaminach ochrony danych Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Stosowanie Twittera

Na naszych stronach dołączone są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Przez użytkowanie Twittera i funkcję „re-tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe są wiązane z Państwa kontem na Twitterze i ogłaszane innym użytkownikom. Przy tym przesyłane są także do Twittera dane. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie jesteśmy informowani o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w deklaracji Twittera o ochronie danych pod adresem http://twitter.com/privacy. Swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings. Odsyłacz do źródła: Deklaracja Twittera o ochronie danych.

Przekazywanie dalej danych osobowych

Państwa dane są przekazywane do przedsiębiorstwa wysyłkowego, któremu zlecona jest dostawa, na ile jest to konieczne dla dostarczenia towaru. Dla załatwienia zapłaty przekazujemy Państwa dane płatnicze do instytucji kredytowej, której zlecona jest zapłata.

Prawo do informacji

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych Państwa oraz ew. prawo do ich poprawiania, zablokowania lub skasowania.

Partner kontaktowy do spraw ochrony danych

Z pytaniami na temat zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także w sprawie informacji, poprawiania, zablokowania lub skasowania danych oraz odwołania udzielonych zgód prosimy się zwracać:

Torsten Ceranski
MENZER GmbH
Celsiusstraße 20
04420 Markranstädt
Faks: +49 (0) 342 98 74 14 29
service@menzer-tools.com